Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENG-PRO-Y.I.B.A. Piotr Niepsuj (Sklep) z siedzibą w Warszawie ul. Broniewskiego 22A / 64.

Sklep przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

- realizacji umowy zawartej ze Sklepem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sklepie wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność Sklepu, w tym zwłaszcza przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit.  c RODO)

W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej ze Sklepem, a po wykonaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Sklep Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych,  na podstawie art.16 ich sprostowania, oraz na podstawie art.17 RODO  usunięcia danych, a także na podstawie odpowiednio art.18, 20 i 21 RODO ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. 

Gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy:

- dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres IP,

- dane kontaktowe: adres pocztowy oraz adres e-mail, numer telefonu,

- dane rachunków bankowych, jeśli płatność za towar dokonywana jest przelewem.

W celu wykonania umowy Sklep ujawnia Pana/Pani dane osobowe wyłącznie:

- usługodawcom, którzy wykonują usługi niezbędne do realizacji umowy (w tym firmy kurierskie oraz agenci rozliczeniowi),

- pośrednikom lub brokerom oraz partnerom handlowym, z którymi łączy nas stała współpraca w zakresie realizowania dostaw towarów Klientom Sklepu,

- na żądanie organom podatkowym, sądom oraz innym organom państwowym w zakresie wymaganym przez prawo.

Zgodnie z przepisami RODO przysługują Panu/Pani prawa: do dostępu oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu. W zakresie dozwolonym przez prawo może Pani/Pan żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

W ceku skorzystania z wyżej wymienionych praw należy przesłać wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu sklep@zebra-skate.pl.

Polityka prywatności 
 
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania
i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep
internetowy Zebra skateshop, prowadzony w sieci internet pod adresem
zebra-skate.pl (dalej zwanym Witryną) przez firmę ENG-PRO- Y.I.B.A.
Piotr Niepsuj z siedzibą w Warszawie (dalej zwanego Skateshopem Internetowym
lub Sklepem). 
Skateshop Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia 
poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych
podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz
podejmuje w tym celu niezbędne działania. 


Jakie dane zbiera Skateshop Internetowy podczas rejestracji i dokonywania 
zakupów? 

Skateshop Internetowy, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji
w Witrynie, będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe: 
1) nazwisko i imię; 
2) adres zamieszkania; 
3) adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania; 
4) adres poczty elektronicznej; 
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania 
rejestracji i zakupów za pośrednictwem Witryny. 
Dodatkowo możecie Państwo udzielić nam informacji, których podanie jest 
opcjonalne i nie jest warunkiem złożenia zamówienia. 

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę zapisując się do newslettera, podany
przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celu przesyłania informacji
handlowej. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
prawo do ich poprawiania. 
W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o skorzystanie z opcji w ramach 
swojego konta lub kontaktując się z pracownikami sklepu (zakładka kontakt). Udostępnianie informacji 
W celu realizacji umowy Skateshop Internetowy może udostępniać zebrane od 
Państwa dane innym podmiotom, za pomocą których sklep realizuje umowę, 
t.j. swoich partnerów jak np. firmy kurierskie. W takich przypadkach ilość
przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. 
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym
organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

Środki techniczne i Państwa obowiązki 
Skateshop Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć 
Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie
niezbędne zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych, w szczególności
korzystając z usług profesjonalnej firmy hostingowej zapewniającej stabilne
i bezpieczne działanie serwerów. 
Wszystkie połączenia związane z rejestracją oraz inne połączenie, podczas 
których użytkownicy przekazują swoje dane osobowe będą następować za 
pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia zrealizowanego za 
pomocą certyfikatu Rapid SSL. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących 
praw w zakresie danych osobowych? 
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, 
w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła.
W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpią inne problemy z logowaniem,
prosimy o kontakt (zakładka kontakt). 
Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o treści przechowywanych 
na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania
lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub
uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach 
marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt .

 

Cookies - ciasteczka

W naszym sklepie korzystamy z informacji zapisywanych za pomocą plików cookies, dzięki którym dostosowujemy witrynę do potrzeb naszych Klientów oraz w celach statystycznych. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane i przechowywane w urządzeniu, z którego korzystasz. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

 

 

Zebra Skateshop